It looks like you're trying to visit our USA store, would you like to go to our UK store?

Craft termsСпоразумение за сътрудничествоТова споразумение за партньорство (наричано по-долу "Споразумението"), се прави между Handway ltd. (наричано по-нататък "Купувач" и регистриран производител.).

Купувача желае да продава и промотира продуктите, предложени му от Производителя на своите уеб магазини и е съгласен да дава всички поръчки отнасящи се за по-горе споменатите продукти.

Условия: Купувача и Производителя са съгласни, че срокът на споразумението влиза в сила от момента на приемането и продължава толкова дълго, колкото е необходимо до прекратяването му по взаимно съгласие между Купувача и Производителя.

Права и задължения на Производителя: Производителя държи правата за всички снимки,описания и създадени от него онлайн магазини , които е предоставил за управление на Купувача и запазва правото си да забрани тяхното частично или цялостно използване. Производителя си запазва правата върху дизайна на произведените от него продукти. Производителя има право да определя цената (възнаграждението), която желае да получи за всеки негов продукт. Производителя е длъжен да предостави попълнена информация във “Формата за продуктова информация”(детайлна информация за продукта, снимка на артикул, цена, наличност, време за изработка, материали) или достъп до съществуващ акаунт в онлайн магазин създаден от него (ако има такъв). Производителя се задължава да подготви за изпращане продукта при заявена продажба от страна на Купувача до 24 часа след заявката или в посочения  срок за изработка при изчерпана наличност.  

Права и задължения на Купувача: Купувача има право да предлага продуктите на Производителя в своят уеб магазин на крайни клиенти при определена отстъпка в размер на 15% от цената посочена от Производителя. Купувача има право да предлага на Производителя корекции на цените предложени от него с цел осъществяване на конкурентни предимства или извличане на максимални дивиденти за двете страни. Купувача има право сам да реши дали да предлага всички продукти предоставени му от Производителя или само част от тях.  Купувача се задължава да уведомява Производителя за всеки негов продукт, който предлага на крайни клиенти през уеб магазините си. При всяка продажба Купувача е длъжен да уведоми Производителя за сделката и предстоящата доставка. Купувача е длъжен да даде информация на производителя за това как ще бъде осъществена доставката.

Разплащане:  Разплащането между купувача и производителя се осъществява след успешна доставка на продукта до крайния клиент. Начинът на плащане се избира от производителя. То може да се осъществи чрез предоставяне на сметка(имейл) от страна на Производителя в  PayPal. Купувача се задължава да направи плащане към производителя не по-късно от 3 дни след потвърждаване на успешна доставка до крайния клиент.

Такси: Всички разходи по доставката, такси за разплащане и рекламни разходи ще се поемат от Купувача.

Политика на връщане: Производителя е длъжен да посочи условия за подмяна или връщане на продукт. При установяване на дефектни или повредени продукти по вина на Производителя Купувача има право да поиска прекратяване на споразумението.

Отговорности: Производителя не е отговорен за успеваемостта и развитието на уеб магазините на Купувача. Също така, Производителя не е отговорен за точността, легалността или съдържанието на уебсайта и уеб магазините на Купувача. В допълнение, Производителя сам е оценил успеваемостта на продукта и участието си в програмата на Купувача, следователно няма право да изисква допълнителни гаранции освен тези, изложени в споразумението.

Право на промени:  Купувача запазва правото си да прави промени по споразумението по всяко време. Промените няма да са ретроактивни. Ако промените са неприемливи за Производителя, това ще доведе до прекратяване на участието му в програмата на Купувача.

Прекратяване: При неспазване на отговорностите посочени в споразумението на някоя от страните, същото може да се прекрати по искане на ощетената страна. Ако Купувач или Производител не са доволни от сключеното споразумение, всяка от страните има право да го прекрати, като задължително представи писмено предизвестие (имейл).